Comunicado de Escena Galega sobre as medidas sumamente restrictivas no relativo á capacidade dos espazos escénicos con ningún caso de COVID-19 detectado en espectáculos ao vivo

Comunicado de Escena Galega sobre as medidas sumamente restrictivas no relativo á capacidade dos espazos escénicos con ningún caso de COVID-19 detectado en espectáculos ao vivo

Escena Galega (Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas) é un organismo de carácter profesional, autónomo e independente, na forma de asociación empresarial na que están integradas 38 empresas e empresarios/as individuais que, legalmente constituídos/as, teñen como actividade fundamental a produción de toda clase de espectáculos escénicos e o seu eido de acción principal na Comunidade Autónoma de Galicia. Escena Galega é asinante, como representación empresarial, do Convenio colectivo autonómico de eventos, servizos e producións culturais de Galicia e do Convenio colectivo de actores e actrices de teatro de Galicia.

Dende a asociación que aglutina a grande parte do tecido empresarial e artístico das artes escénicas profesionais en Galicia queremos mostrar a nosa fonda preocupación e estrañeza polas medidas, absolutamente restritivas, que se están a implementar para o noso sector na actual e continuamente cambiante situación socio-sanitaria derivada da Covid19.

Cremos por riba de todo que, nas circunstancias actuais, son obxectivos fundamentais a saúde pública e a seguridade de público, artistas e resto de profesionais das artes escénicas, entendendo que as circunstancias excepcionais desta pandemia requiren un esforzo colectivo de coidados mutuos e responsabilidade social, ao mesmo tempo que un reforzamento indispensable do noso sistema público de saúde. Con este obxectivo por riba de calquera outro, é difícil de entender en base a que criterios se establecen medidas como a restrición de capacidade dos espazos escénicos ou mesmo o peche doutros espazos de actividade cultural como medida preventiva, cando se demostra que nestes se cumpren, de maneira escrupulosa, as indicacións e medidas hixiénico-sanitarias marcadas polas autoridades, tanto a nivel de responsabilidade individual do público como a nivel dos plans de continxencia e medidas adoptadas por espazos e compañías. .

 • O público:
  • Mantén en todo momento durante o desenvolvemento dos espectáculos a distancia interpersoal requerida (en certos espazos e funcións mesmo entre persoas convivintes) .
  • É tamén obrigatorio en todo o momento durante o desenvolvemento dos espectáculos o uso de máscara.
 • Os espazos promotores (teatros, salas, auditorios ou outros espazos que na situación actual están a acoller actividade cultural):

Operan co seu plan de continxencia adaptado á crise da Covid19, tanto a nivel de relación con artistas e profesionais como co público, que significa en todo momento:

 • Control escrupuloso da capacidade dos espazos que garante en todo momento a distancia interpersoal.
 • Posta ao dispor do público asistente de xel hidroalcólico e, en moitos espazos, outras medidas de desinfección a maiores como a do calzado.
 • Regulación dos accesos de entrada e control de saída do público, de maneira escalonada e organizada.
 • Toma de datos das persoas asistentes, nos termos que marcan as autoridades sanitarias, e que posibilitan, no caso da aparición dun gromo, o rastrexo e seguimento das persoas. .
 • Desinfección e hixienización dos espazos de maneira escrupulosa.

Preguntámonos, por tanto, sen entrar a valorar as medidas indicadas para outros sectores de actividade, por que non se continúan a implementar medidas que atendan de maneira específica á porcentaxe de capacidade nos espazos, que blinden (aínda máis) a seguridade do público e das persoas traballadoras da cultura. Non entendemos situacións, que non observamos noutros sectores, como que teatros e outros espazos escénicos de 1.000 localidades deban operar en certas vilas e cidades a unha capacidade máxima de 60 espectadores (6% da capacidade total do espazo).

E lembramos que, nos meses que levamos de reactivación da actividade cultural, non se ten detectado nin un só gromo relacionado coa actividade do espectáculo ao vivo, o que demostra de maneira palpable o rigor na implementación das medidas, a responsabilidade social e a capacidade de adaptación de todos os axentes profesionais que operan no noso sector, dende artistas ata persoal técnico, pasando por suposto polos espazos promotores de espectáculos.

#EscenaGalega #CulturaSegura #Sentidiño

© Escena Galega. Todos os dereitos reservados. Deseño: Diego Seixo.