Aviso Legal

Os dereitos de propiedade intelectual deste portal e dos seus elementos engadidos son titularidade da ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCÉNICAS, que se reserva a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida no portal en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade da ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCÉNICAS, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan e, no seu caso, ás responsabilidades que puidesen derivar.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos meramente informativos.

A ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCÉNICAS non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou, de correo non solicitado dirixido, a contas de correo electrónico presentes nesta web.

Está prohibido utilizar esta web de maneira inadecuada.

Tanto o acceso ao portal como o uso que se poida facer da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.

A ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCÉNICAS non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos dos enlaces a terceiros que poida conter o portal. Recoñece que os dereitos de propiedade intelectual e industrial das páxinas ligadas pertencen aos seus respectivos autores e propietarios e, a petición de calquera deles, as ligazóns retiraranse de xeito inmediato.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se faga a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal e no resto da normativa de aplicación.

© Escena Galega. Todos os dereitos reservados. Deseño: Diego Seixo.