Catálogo 2022 de compañías asociadas

Este catálogo é un reflexo da diversidade de estratexias e poéticas que enriquecen a escena galega actual. Fixémolo para que sexa unha ferramenta que favoreza a circulación da información e facilite o traballo dos axentes implicados na difusión das artes escénicas. Agardamos que vos sexa útil!

Este catálogo es un reflejo de la diversidad de estrategias y poéticas que enriquecen la escena gallega actual. Lo hemos hecho para que sea una herramienta que favorezca la circulación de la información y facilite el trabajo de los agentes implicados en la difusión de las artes escénicas. Esperamos que os sea útil!

  • Tamaño
    8.46 MB
  • Actualizado
    01 Junio 2022

© Escena Galega. Todos os dereitos reservados. Deseño: Diego Seixo.